Sjedište

Aleksandra Sandića 16, 11210 Krnjača, Srbija

+381 64 822 8372

+381 11 2714 498

+381 11 2712 877

Prodaja: +381 64 8228 362

office@teimc.rs

Kontakti

Direktor:

Zoran Milaković +381 64 822 8310

Prodaja:

Bojan Milaković +381 64 822 8362

Petar Joković   +381 64 822 8352

Servis i prodaja:

Radomir Draganić +381 64 822 8363

Rezervni dijelovi:

Maja Draganić +381 64 822 8314

 

Sjedište 

Parunovačka 2/B, 37201 Parunovac, Kruševac

+381 37 442777

+381 65 4427770

info@urogroup.rs

Kontakti

ORTEX URO GROUP d.o.o. Parunovac

Zastupnik:

Žarko Urošević

 

Sjedište

Vujinovići bb Magistralni put Banja Luka - Laktaši (carinsko skladište Ciambella), 78000 Banja Luka

+387 65 444 161

+387 51 388 360

+387 51 388 360

info@teimc.ba

Kontakti

Direktor:

Dragan Irić +387 66 803 637 / 065 444 161

Prodaja:

Dragan Irić +387 66 803 637 / 065 444 161

Draženko Pavlović +387 66 584 807

Servis i rezervni dijelovi:

Dipl. Ing. Goran Irić +387 65 839 789

 

SJEDIŠTE

 Krivoglavci I broj 6., Vogošća, Sarajevo

+387 66 803 639

info@teimc.ba

Kontakti

Direktor:

Dragan Irić +387 66 803 637 / 065 444 161

Prodaja:

Ramiz Husić +387 66 803 639

Adis Šukman +387 65 248 026

Servis i rezervni dijelovi:

Dipl. Ing. Goran Irić +387 65 839 789

Sjedište

Drenovac 13, 10000 Zagreb

+387 66 803 637

+385 91 490 0004

info@teimc.hr

Kontakti

Direktor:

Dragan Irić +387 66 803 637 / 065 444 161

Prodaja:

Matija Borić +385 91 616 0924

Servis i rezervni dijelovi:

Dipl. Ing. Goran Irić +387 65 839 789

Kontakt info

TEHNOKOMERC AD, 8-mi septemvri 42, 1000 Skopje

+389 2 3097193

+389 2 3097086

tehnok@tehnokomerc.com.mk