Na osnovu člana 35. Zakona o hipoteci („Službeni glasnik RS“ br. 115/2005 i 60/2015), a po pravnosnažnosti rešenja Republičkog geodetskog zavoda – Službe za katastar nepokretnosti Kovin o zabeležbi hipotekarne prodaje nepokretnosti, br. 952-02-12-67/2015 od 19.08.2015.godine, hipotekarni poverilac/prodavac “TEI-TECHNO EXPORT IMPORT MINING CONSTRUCTION“ doo Beograd-Palilula, Zage Malivuk 2D, matični broj: 20019018 PIB: 103796167, objavljuje

Oglas za prvu aukcijsku prodaju nepokretnosti upisanih u listu nepokretnosti

Kompletnu dokumentaciju možete preuzeti ovde ili klikom na naziv oglasa.